H.I.P. - adviesbureau heeft als zeer specifieke invalshoek het domein van hygiëne en infectiepreventie. Hygiëne in zijn bredere betekenis bekommert zich om het fysieke, psychische en sociale welzijn.
  • Post
    Voor het feit dat u gekozen hebt voor een samenwerking met H.I.P.Adviesbureau geven wij een certificaat voor het jaar van de samenwerking. Samen met het correct uitvoeren van de geleverde adviezen staat het certificaat voor kwaliteit. De modaliteiten rond het uitreiken en/of intrekken van dit certificaat maken deel uit van de overeenkomst.
NIEUWSBRIEF
Voorjaar 2018 (PDF)

REFERENTIES
Bekijk de lijst met HIP adviesbureau referenties

WIST JE DAT
*... wij starten met opleidingsplatforms in het kader van het Opleidingstraject (lees hier)
*... wij 2 nieuwe lessen hebben mn Assertiviteit en EHBO deel 3 Praktische Reanimatie (lees hier)